องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 และ หมู่ทีี่ 24 [ 25 ธ.ค. 2560 ]197
122 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 และ หมู่ทีี่ 24 [ 25 ธ.ค. 2560 ]199
123 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ย. 2560 ]190
124 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]282
125 ประกาศประมูลให้เช่าอาคารท่าข้าว อบต.เมืองเตา [ 14 ก.ย. 2560 ]191
126 ประการให้เช่าอาคารท่าข้าว อบต.เมืองเตา (ฉางข้าวหนองตาลอง) โดยวิธีประมูล [ 3 พ.ค. 2560 ]243
127 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]182
128 ประกาศเปิดเผยราคางานโครงการถนนคันดิน และงานวางท่อ อบต.เมืองเตา [ 22 มี.ค. 2560 ]209
129 ประกาศเปิดเผยราคางานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เมืองเตา [ 10 มี.ค. 2560 ]201
130 จดหมายข่าว จัดเก็บรายได้ มกราคม 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]273
131 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 2 ธ.ค. 2559 ]242
132 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2560 [ 2 ธ.ค. 2559 ]205
133 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 [ 2 ธ.ค. 2559 ]197
134 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2,18 ,ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 3,21, ก่อสร้างปรับปรุงถนนคันดิน หมู่ที่ 11 พร้อมวางท่อรายน้ำฯ จำนวน 3 โครงการ [ 18 พ.ย. 2559 ]207
135 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อาคารเอนกประสงค์) บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 17 [ 16 พ.ย. 2559 ]192
136 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ 4, บ้านหนองฮี หมู่ที่ 5, บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 14 จำนวน 3 โครงการ [ 26 ต.ค. 2559 ]210
137 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการลงหินคลุก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 12 , บ้านริมบึง หมู่ที่ 19 จำนวน 2 โครงการ [ 19 ต.ค. 2559 ]189
138 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 6, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 13 [ 11 ต.ค. 2559 ]192
139 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 3 ต.ค. 2559 ]209
140 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 3 ต.ค. 2559 ]203
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9