องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

เลขที่ 139  หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  44110

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4399-2247

EMAIL : admin@muangtao.go.th

            : saraban@muangtao.go.th

Website : http://www.muangtao.go.th

 แผนที่อบต.