องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียนเชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]12
2 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]3
3 ประกาศราคาคากลางโครงก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2566 ]28
4 ประกาศราคาคากลางโครงก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านโนนจานม.26 ถึงบ้านน้ำอ้อม ม.26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2566 ]25
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ บ้านน้ำอ้อม ม.๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ส.ค. 2566 ]30
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ส.ค. 2566 ]32
7 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]32
8 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]31
9 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรองรับการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]33
10 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2566 ]45
11 ประชาสัมนันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2566 ]38
12 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม [ 9 มี.ค. 2566 ]120
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2566 ]91
14 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]46
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 30 ม.ค. 2566 ]54
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ม.ค. 2566 ]65
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]57
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]78
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]66
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 22 ธ.ค. 2565 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8