องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]207
102 รายงานผลการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]193
103 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 ส.ค. 2561 ]304
104 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้าง [ 2 มี.ค. 2561 ]178
105 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) [ 19 ก.พ. 2561 ]182
106 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความให้ความรู้ [ 5 ก.พ. 2561 ]198
107 ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง (หอถังสูง) บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 20 [ 25 ธ.ค. 2560 ]250
108 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 และ หมู่ทีี่ 24 [ 25 ธ.ค. 2560 ]185
109 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 และ หมู่ทีี่ 24 [ 25 ธ.ค. 2560 ]185
110 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ย. 2560 ]182
111 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]266
112 ประกาศประมูลให้เช่าอาคารท่าข้าว อบต.เมืองเตา [ 14 ก.ย. 2560 ]181
113 ประการให้เช่าอาคารท่าข้าว อบต.เมืองเตา (ฉางข้าวหนองตาลอง) โดยวิธีประมูล [ 3 พ.ค. 2560 ]230
114 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]169
115 ประกาศเปิดเผยราคางานโครงการถนนคันดิน และงานวางท่อ อบต.เมืองเตา [ 22 มี.ค. 2560 ]190
116 ประกาศเปิดเผยราคางานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เมืองเตา [ 10 มี.ค. 2560 ]190
117 จดหมายข่าว จัดเก็บรายได้ มกราคม 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]259
118 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 2 ธ.ค. 2559 ]229
119 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2560 [ 2 ธ.ค. 2559 ]193
120 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 [ 2 ธ.ค. 2559 ]187
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8