องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2565 ]202
62 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]197
63 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ [ 31 ม.ค. 2565 ]183
64 ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2565 ]198
65 ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2565 ]195
66 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2565 ]195
67 หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สามารถออกให้บริการประชาชน ได้ในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป [ 21 ม.ค. 2565 ]230
68 หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน งดให้บริการชั่วคราว [ 14 ม.ค. 2565 ]240
69 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]23
70 ประกาศสภา กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]24
71 ประกาศ นัดรับประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 งบประมาณ 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]22
72 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]23
73 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]251
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่องใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]82
75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]92
76 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 6 ต.ค. 2564 ]272
77 รณรงคค์งดการเผาในที่โล่งลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ลดปัญาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ก.ย. 2564 ]33
78 ส่งเสริมความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ก.ย. 2564 ]34
79 ประกาศปิดการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา(ชั่วคราว) [ 11 ส.ค. 2564 ]271
80 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]302
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8