องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]0
2 ายงานรายจ่ายจริง ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]69
3 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]66
4 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]69
5 รายงานรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]76
6 รายงาน การใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]74
7 รายงาน การใช้จ่ายเงิน นประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]74
8 ประกาศ รายงานทางการเงิน ประจำปีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 24 ต.ค. 2560 ]68
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]79
10 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]76
11 ประกาศ รายงานทางการเงิน ประจำปีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]76
12 งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 ต.ค. 2558 ]58
13 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2558 [ 22 ต.ค. 2558 ]72
14 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 20 ต.ค. 2557 ]68
15 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]71
16 งบการเงินประจำปี 2555 [ 8 ต.ค. 2555 ]62
17 ข้อมูลรับ-จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2555 [ 8 ต.ค. 2555 ]60
18 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 [ 1 ธ.ค. 2554 ]68
19 ประกาศเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณปี 2553 [ 3 พ.ย. 2553 ]68
20 งบการเงินปี 2553 [ 3 พ.ย. 2553 ]68
 
หน้า 1|2