องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 9 ก.พ. 2564 ]5
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 3 มี.ค. 2563 ]90
3 เรียนเชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ฉบับ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 18 ก.พ. 2563 ]92
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 หมุ่ที่ 18 [ 14 ม.ค. 2563 ]85
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 [ 14 ม.ค. 2563 ]93
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 5 ธ.ค. 2562 ]99
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 [ 1 ต.ค. 2562 ]88
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 27 ก.ย. 2562 ]96
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]195
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล [ 24 พ.ค. 2562 ]191
 
หน้า 1|2|3