องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 6 ต.ค. 2564 ]8
2 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 6 ต.ค. 2564 ]6
3 ประกาศ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา และ นายก องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]10
4 ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย(Quarantine) บริเวณศาลาปฏิบัติธรรมบ้านโนนจาน หมู่ที่ 22 ชั่วคราว [ 18 ส.ค. 2564 ]11
5 ประกาศปิดการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา(ชั่วคราว) [ 11 ส.ค. 2564 ]16
6 ประกาศ การกำหนดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) และ ศูนย์พักคอย (Community lsolation)) [ 19 ก.ค. 2564 ]22
7 ประกาศเรื่อง ปิดบ่อขยะบริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเตา(โนนหนามแท่ง) [ 14 พ.ค. 2564 ]14
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]12
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]20
10 ประกาศการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10