องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผู้บริหารประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]14
2 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินกิจกรรม โดยเริ่มเดินขบวนส่งเสริมสุขภาพประชาชนและร่วมกันเดินรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและป้องกันการทุจริตร่วมกันของชาวตำบลเมืองเตา [ 16 ม.ค. 2563 ]15
3 ผู้บริหารประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]11
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเชิญชวนผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ศพด. ทั้ง 5 ศูนย์ ร่วมกันต่อต้านคอรัปชั่น [ 28 มี.ค. 2562 ]12
5 ฝ่ายปกครอง กำนัน ต.เมืองเตา ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญ.บ. ร่วมกับ อบต.เมืองเตา กศน.ต.เมืองเตา รพ.สต.เมืองเตา ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวน ประชาชน ร่วมต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]17
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมกับ สถานศึกษาภายในตำบลเมืองเตา ร่วมกันต่อต้านการทุจริต [ 29 ม.ค. 2562 ]11
7 [ 27 ก.พ. 2561 ]15
8 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 1 มิ.ย. 2560 ]14
9 แผนการปราบปรามการทุจริต [ 27 ก.พ. 2560 ]14
10 แผนปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 27 ก.พ. 2560 ]15
 
หน้า 1|2