องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตาม/สนับสนุน/พัฒนาแผน/ประชาคม
ติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  กิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การจัดการขยะอินทรีย์ อบต.เมืองเตา โดยการนำเอาเศษอาหาร ที่เหลือจากรับประทานข...
       กิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การจัดการขยะอินทรีย์ อบต.เมืองเตา
โดยการนำเอาเศษอาหาร ที่เหลือจากรับประทานของเจ้าหน้าที่มาทำปุ๋ยอินทรีย์
 
  กิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การจัดการขยะอินทรีย์ อบต....
  ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านผักสั่ง หมู่ที่ 8 เพื่อร...
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ...
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในหมู่บ้าน...
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาออกบริการนอกสถ...
  กิจกรรม Kick off "แยกก่อนทิ้ง" ตามแผนปฏิบัติการ 60...
  โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบปร...
  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปีงบประมาณ 2...
  ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส...
  รายงานการติดตาม แผนปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้