องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประมวลภาพ โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล
        
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  เป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่งสังกัดกรมส่งเสร...
 
  ประมวลภาพ โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับต...
  ประมวลภาพ โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล
  แปลงสาธิตปลูกแตงโมโดยไม่ใช่สารเคมีกำจัดไรและแมลง
  โครงการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาด...
  กิจกรรมสาธิตพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แปลง...
  แปลงสาธิตปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โครงการสาธิตเกษตรอินท...
  แปลงสาธิตปลูกมันแกว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประ...
  แปลงสาธิตปรับปรุงดินด้วยถั่วพร้าบ้านยานาง-เมืองทอง...
  แปลงสาธิตปลูกถั่วพุ่มอินทรีย์บ้านหนองฮี โครงการเศร...
  ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ บ้านริมบึง ม.19 ต.เมืองเต...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง