องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
      
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมื...
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.256...
  ประชาคมระดับตำบลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับแก...
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.256...
  ประชาคมระดับตำบลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉ...
  แปลงสาธิตปลูกแตงโมโดยไม่ใช่สารเคมีกำจัดไรและแมลง
  โครงการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาด...
  กิจกรรมสาธิตพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แปลง...
  แปลงสาธิตปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โครงการสาธิตเกษตรอินท...
  แปลงสาธิตปลูกมันแกว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประ...
  แปลงสาธิตปรับปรุงดินด้วยถั่วพร้าบ้านยานาง-เมืองทอง...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ace333
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง